Barokkens kjennetegn

Barokkdiktningen er preget av kirken og dens behov for gode samler som kan synges. Derfor skrev barokkens forfattere først og fremst dikt som ble til salmer. Salmene skulle ha et lutheransk, kristent innhold slik at de kunne oppdra folket.  

Salmene er den klart dominerende sjangeren i barokken. Det henger sammen med at kirken utviklet et strengere syn på troen; det var ikke nok å tro - en måtte også ha den rette tro. Dermed blir forkynnelsen enda viktigere enn før. Siden mange ikke kan lese og skrive, må tekstene være sangbare og lette å huske. Gjennom salmene kunne man ta del i den religiøse forkynnelsen.

Preken- og oppbyggelseslitteraturen var en del av kirkens forkynnelse og oppdragelse av folket.

Topografiske dikt er ikke-religiøse tekster som beskriver naturen og landskapet. Petter Dass’ Nordlands Trompet (påbegynt 1670, utgitt 1739) er et typisk eksempel. Her får vi kjennskap til skikker, folkeliv og næringsgrunnlaget i Nord-Norge.

Leilighetsdiktning er litteratur fremkalt av en ytre foranledning, f.eks. hyllingsdikt til betydelige menn og kv...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn