Norges Skål

Her får du hjelp og inspirasjon til tolkning av diktet Norges Skål (Norges Skaal), skrevet av Johan Nordahl Brun i 1771 eller 1772.

Vi gir først et sammendrag av diktet med tekstforklaring til de ord og formuleringer som kan være vanskelige å forstå. Deretter ser vi på den kulturhistoriske konteksten som diktet har inngått i. Det gjelder dansketiden og Norske Selskap på slutten av 1700-tallet og, i den bredere historiske sammenheng, opplysningstiden.

Vi kommer naturligvis også inn på diktets form, oppbygning, sjanger, fortellermåte og språklige virkemidler samt motiv, tema og budskap.

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på diktanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Utdrag

Under finner du et utdrag av oppgavehjelpen:

Diktets indre form: innholdets struktur

Det finnes ikke noen egentlig handling i diktet og derfor heller ikke et handlingsforløp. Innholdet i diktet er derimot strukturert etter hvordan motivet om det norske tas opp i strofene.

Strofe 1-2 innleder diktet ved å hylle Norge og norske helter, og ved å drømme om frihet. Motivet er forholdsvis opphøyet, for det snakkes blant annet om «Kjæmpers Fødeland» (str. 1) og om «Hver tapper Helt» (str. 2).

Strofe 3 bringer motivet mer ned på jorden, for nå handler det om den vanlige nordmann, «Dig, min kjække Ven» (v. 1), og om «de norske Piger» (v. 2). Mer vanlige norske folk som også liker «Piger, Viin og Sang» (v.6) hylles altså også i diktet.

Strofe 4 flytter fokuset til den norske naturen med «Klipper, Snee og Bakker» (v. 2). Motivet om hyllest av det norske avrundes ved at det skåles for fjellene som svarer ved å ønske «Held» til «Norges Sønner» (v. 6). Det norske folket og den norske naturen ærer altså hverandre i diktet og viser derved at de hører tett sammen.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Norges Skål

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 21.03.2019
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra
 • 29.01.2021
  Skrevet av Elev på Vg2
 • 29.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 13.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3