Kristendom

På denne siden gir vi deg eksempler på hvordan Ninian Smarts syv dimensjoner kan ses i kristendommen. For enkelhets skyld tar vi utgangspunkt i Den norske kirkes kristendomsforståelse. Vær oppmerksom på at det kunne blitt fremhevet andre ting enn det vi har valgt her. Noen av tingene kunne også vært nevnt i flere av dimensjonene.

1. Den læremessige dimensjonen

Hva tror en kristen på?

  • Den norske kirkes troslære, som beskrives i trosbekjennelsene og bekjennelsesskriftene
  • Presten utlegger Bibelen for menigheten hver søndag i gudstjenesten
  • Det skrives hele tiden nye kommentarer til Bibelen, som forklarer den kristne tro.

2. Den rituelle dimensjonen

Hvilke religiøse handlinger utfører en kristen? F.eks.:

  • De to sakramentene, dåp og nattverd, er de viktigste ritualene
  • Den kristne gudstjenesten søndag formiddag e
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn