Islam

Her gir vi forslag til fenomenersunniislam som kan trekkes frem som svar på om hver av Ninian Smarts syv dimensjoner forekommer i religionen. 

Vær oppmerksom på at det under hvert punkt også kunne blitt fremhevet mange andre ting, og at noen ting har å gjøre med flere dimensjoner så snart det er snakk om utøvelse av religionen, f.eks. almissen, som både vedrører den rituelle, sosiale og etiske dimensjonen.

1. Den læremessige dimensjonen

Hva tror en muslim på? F.eks.:

  • Islam har en trosbekjennelse (shahada) som er helt sentral i religionen.
  • Islam har definert seks trosartikler som en muslim skal tro på.

2. Den rituelle dimensjonen

Hvilke religiøse handlinger utfører en muslim? Her kan vi fremheve islams fem søyler som det helt sentrale i den rituelle dimensjonen:

  • Fremsigelsen av trosbekjennelsen (shahada)
  • De fem daglig
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn