Analysemodell

Religioner inneholder trekk fra syv dimensjoner

Den grunnleggende tanken bak Ninian Smarts analysemodell er at en religion nesten alltid vil inneholde trekk fra syv ulike dimensjoner:

  1. Den læremessige dimensjonen
  2. Den rituelle dimensjonen
  3. Den mytiske dimensjonen
  4. Opplevelsesdimensjonen
  5. Den etiske dimensjonen
  6. Den sosiale dimensjonen
  7. Den materielle dimensjonen

Her forklarer vi hva som ligger i de syv dimensjonene. Noen lærere og lærebøker bruker en annen rekkefølge enn det vi gjør, men rekkefølgen man arbeider med dimensjonene i er ikke så viktig. Noen bruker også litt andre betegnelser for noen av dimensjonene, f.eks. kan den mytiske dimensjonen også kalles fortelledimensjonen eller den narrative dimensjonen.

Vær oppmerksom på at de fleste fenomener har med flere av dimensjonene å gjøre. Dimensjonene skal ikke forstås som kasser, hvor hvert enkelt ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn