Ninian Smarts syv dimensjoner

I dette kompendiet vil vi presentere Ninian Smarts teori om religioners syv dimensjoner. Det er en religionsmodell som bruker en fenomenologisk tilnærming til å avgrense og definere hva religion egentlig er. 

Her gir vi deg et overblikk over de syv dimensjonene og viser deg hvordan de kan brukes til å analysere islam og kristendom.

Utdrag

Under finner du et utdrag av kompendiet:

6. Den sosiale dimensjonen

Hvordan er kristendommen organisert, og hvordan er fellesskapet? F.eks.:

  • Den norske kirke har en inkluderende holdning hvor alle er velkomne i fellesskapet
  • Det kirkelige fellesskapet er ikke kun ved gudstjenesten, men kommer også til uttrykk i forskjellige andre aktiviteter, f.eks. kirkehøyskole, babysalmesang osv.
  • I Den norske kirke finnes det et religiøst hierarki, hvor biskopene er de øverst religiøse lederne
  • Nattverdritualet er med på å skape fellesskap mellom kristne
  • Den norske kirke driver sosialt arbeid som skal hjelpe samfunnets svakeste (diakoni)

7. Den materielle dimensjonen

Hvilke ting og steder brukes i kristendommen? F.eks.:

  • Korset brukes som dekorasjon og smykker.
  • Fysiske utgaver av Bibelen.
  • Kirkebygningene er rammen om folkekirkemenighetene
  • Presten bruker en spesiell klesdrakt under gudstjenestene
  • Ved ritualer brukes spesielle gjenstander, f.eks. døpefonter og alterbord

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Ninian Smarts syv dimensjoner

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.