Temaer

Holbergs roman Niels Klims reise til den underjordiske verden inneholder en rekke temaer. Her dykker vi ned i noen av dem.

Kjønnsroller

Ett tema i romanen er kjønnsroller. Holberg var forut for sin tid i synet på kvinners rolle i samfunnet. Han mente nemlig at kvinner burde ha de samme rettighetene som menn. Det ville rett og slett være ufornuftig for et samfunn å kaste bort kvinnenes ressurser, f.eks. ved å ekskludere dem fra utdannelse og arbeid. I Niels Klims reise til den underjordiske verden er det særlig i landene Cocklecu og Potu at tematikken om kjønnsroller kommer til uttrykk.

Cocklecu er et matriarkalsk samfunn, hvilket vil si at kvinnene sitter på makten. Det er de som har rett til utdannelse og arbeid, og de kan fritt forføre unge, uskyldige menn uten konsekvenser. Mennene er til gjengjeld forvist til hjemmet og må vokte sin dyd. Det er opplagt å tolke Cocklecu som en karikatur og kritikk av 1700-tallets patriarkalske samfunn, hvor kjønnsrollene er like motsatt. Ved å vende kjønnsrollene på hodet, påpeker Holberg det tåpelige i å ekskludere halvparten av befolkningen fra å br...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn