Om denne nettboken

© 2023 Better Students ApS

Tittel: Niels Klims reise til den underjordiske verden | Analysehjelp
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Birgitte Amalie Thorn og redaktionen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2023
Sist oppdatert: 08.02.2023
Antall sider: 37

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Thorn, B. A. et al. (2023). Niels Klims reise til den underjordiske verden | Analysehjelp. Hentet 21. mars 2023 fra https://www.studienett.no/niels-klims-reise-til-den-underjordiske-verden

Litteratur

Berthelsen, S. (13/11-2019). Rundt om Holberg: Censuren. Aarhus Universitetsforlag. https://rundtomholberg.dk/temaer/censuren/ 

Berthelsen, S. (13/11-2019). Rundt om Holberg: Kvinderne. Aarhus Universitetsforlag. https://rundtomholberg.dk/temaer/kvinderne/ 

Holberg, L. (1984). Nils Klims reise til den underjordiske verden. (K. Heggelund, overs.). Forlaget Oktober. (Originalt verk publisert 1745).