Arbeidsspørsmål

Her får du noen arbeidsspørsmål som du kan bruke til å komme i gang med analysen og tolkningen av Ludvig Holbergs roman Niels Klims reise til den underjordiske verden. På de neste sidene kan du finne svar på spørsmålene.

  • Hva kjennetegner Niels Klim som person?
  • Hvordan kan vi se at Klim som person er «anti-opplysningstid»?
  • Hvordan kommer opplysningstidens tanker til uttrykk i beskrivelsen av Potu? (F.eks. mht. opplyst enevelde, sensur eller samfunnshierarki).
  • Hvordan kan vi tolke Mardak som en kritikk av eneveldet og den religiøse intoleransen på 1700-tallet?
  • Hvordan kan vi tolke Cocklecu som en kritikk av kvinners stilling på 1700-tallet?
  • Hvilke språklige og/eller litterære virkemidler benytter romanen?
    Hvilke temaer kan vi finne i romanen?...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn