Cocklecu

Introduksjon til Cocklecu

Cocklecu er ett av de mange landene Klim besøker i løpet av reisen rundt på planeten Nazar i Niels Klims reise til den underjordiske verden. I noen utgaver av verket staves landets navn Kokleku. 

Innbyggerne er snakkende trær (som i Potu). Det mest kjennetegnende er imidlertid at Cocklecus samfunn er matriarkalsk: Kvinnene sitter selvsikkert på makten, mens mennene er underkuede og primært forvist til kjøkkenet. Kvinnene kan også fritt forføre unge menn eller sjikanere dem seksuelt uten konsekvenser. Dermed står Cocklecus samfunn i skarp kontrast til 1700-tallets patriarkalske Europa, som romanens lesere kjenner til. 

Cocklecu er en kritikk av kvinners manglende rettigheter

Holberg var en tidlig fortaler for at kvinner skulle ha de samme rettighetene som menn. I Cocklecu snur han derfor kjønnsrollene...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn