Analyse

På de neste sidene hjelper vi deg med å analysere utvalgte elementer av den satiriske reiseromanen Niels Klims reise til den underjordiske verden av Ludvig Holberg.

Utdrag

Her kan du lese et utdrag av analysehjelpen:

Ironi og humor utstiller opplysningens motstandere 

Niels Klims reise til den underjordiske verden er en veldig humoristisk roman. Også selv om noe av humoren kan virke litt utdatert i dag. Holberg kobler ofte humoren med ironi, og på den måten bruker han virkemidlene til å utstille deler av 1700-tallets samfunn. Det er naturligvis de delene av samfunnet som virker foreldede, ufornuftige og ute av tritt med den nye opplysningstidens idealer. 

Et eksempel finner vi da Klim besøker landet Cocklecu på sin reise på planeten Nazar. I Cocklecu er det kvinnene som sitter på makten og selvsikkert forfører mennene uten konsekvenser. Klim er sjokkert og sier:

Hvor mye lykkeligere er vi ikke i Europa, spesielt i Frankrike og England, hvor det svake kjønn virkelig er svakt, og adlyder sine menn så blindt at de mer minner om maskiner og automater enn vesener med fri vilje!

Klim er ikke det spor ironisk - han mener virkelig at kvinner bør være svake, viljeløse roboter. På den måten fremstiller Holberg sin hovedperson som et gammeldags, uopplyst menneske. Holberg mente nemlig selv at kvinner burde ha samme frihetsrettigheter som menn, fordi alt annet ville være ufornuftig for et samfunn. Passasjen er dermed et eksempel på romanens bruk av ironi, fordi Holberg lar sin hovedperson si noe, mens han selv mener noe annet. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn