Nervesystemets oppbygning

Biologi 1.

Nervesystemets to deler

Nervesystemet består av to overordnede deler: sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet. Begge delene av nervesystemet består hovedsakelig av nevroner. Nevroner er en celletype som videresender informasjon i form av elektriske impulser. Nevroner kalles ofte også bare nerveceller.

  • Sentralnervesystemet (eller SNS) består av nevroner inn i hjernen og den forlengede marg. Disse nevronene bearbeider og kontrollerer informasjon fra det perifere nervesystemet.
  • Det perifere nervesystem (eller PNS) er nevroner utenfor hjernen og den forlengede marg. Disse nevronene styrer prosesser i kroppen og sender informasjon om kroppens tilstand til sentralnervesystemet.

Nervesystemets overordnede oppbygning er vist på Figur 1.

Figur 1. Nervesystemets to overordnede deler: sentralnervesystemet og det perifere nervesystem. Kilde: Termini
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn