Nervecellers oppbygning

Innholdsfortegnelse

Biologi 1.

Nevroner er den viktigste celletypen i nervesystemet. Nevroner tar i mot og sender informasjon i form av elektriske impulser. Nevroner gjør det derfor mulig for kroppens deler å kommunisere med hverandre og igangsette ulike handlinger.

Nevroner har mange av de samme strukturene som andre kroppsceller. Nevroner har for eksempel en cellekropp, der organellene og cellekjernen befinner seg. Nevroner er særlig spesialiserte til å motta og sende elektriske impulser – også kalt aksjonspotensialer. Derfor har nevroner en rekke spesielle forgreininger som setter dem i forbindelse med andre nevroner. Samtidig er nevroner ofte veldig lange, så de kan lede aksjonspotensialer over store avstander.

Oppbygningen av et nevron er vist på Figur 1. Her er nevronet i forbindelse med to...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn