Aksjonspotensialet

Biologi 1.

Nerveimpulser

Nevroner (eller nerveceller) sender informasjon i form av elektriske impulser – såkalte aksjonspotensialer. Et aksjonspotensial avsendes ved at det skjer en plutselig endring i spenningsforskjellen og konsentrasjonsforskjellen av forskjellige ioner over nevronets membran. Man sier at nevronets hvilemembranpotensiale endres når det skjer et aksjonspotensial.

Natrium-kalium-pumper danner membranpotensialet

Det er stor forskjell på konsentrasjonen av forskjellige ioner inne i et nevron og utenfor nevronet. Det skyldes særlig en type transportproteiner i nevronets membran som kalles natrium-kalium-pumper. Natrium-kalium-pumper fungerer ved å pumpe Na+-ioner ut av nevronet. Samtidig pumpes K+-ioner inn i nevronet fra cellens omgivelser. Prosessen forbruker energi som stammer fra spaltingen av ATP til ADP + Pi (et fritt fosfation). Ettersom denne prosessen krever energi, er det altså snakk om aktiv transpo...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn