Litteraturhistorisk sammenheng

Diktet har både modernistiske og nyromantiske trekk

Sigbjørn Obstfelders dikt inneholder trekk fra både modernismen og nyromantikken. De to litterære retningene har mange overlapp, og det varierer hvorvidt lærebøkene behandler forfattere som Obstfelder og Hamsun som nyromantikere eller modernister. 

Den moderne storbyen er f.eks. et hyppig motiv i både nyromantikken og modernismen. Nyromantikken er typisk kritisk overfor den moderne utviklingen. Det er også tilfellet i modernismen, hvor det imidlertid er mer plass til fascinasjonen ved alt det nye og moderne. 

I «Navnløs» beskriver Obstfelder hvordan byen gjør det lyriske jeg-et urolig og engstelig. Diktet har altså et kritisk blikk på det moderne samfunnet og den moderne storbyen.  

Sammenlignin

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn