Lydlige virkemidler

Det er allitterasjoner

Et lydligt virkemiddel i diktet er allitterasjon. En allitterasjon er et bokstavrim, hvor to eller flere ord tett på hverandre begynner med samme konsonantlyd. Et eksempel er allitterasjonen på m her:

Og jeg gribes av en vemodig, natlig glæde, 
ved at møde i mørket, i den døde nat, et menneske.

De første to m-ene gir en fengende språklig klang, som kunne ha glidd videre over i den tredje m-en. Men den innskutte setningen bryter den glidende m-klangen. M-allitterasjonene understreker sammenhengen mellom ordene «møde», «mørket» og «menneske». Men den innskutte setningen skaper litt avstand til den siste m-en i «menneske».

Det får allitterasjonen til å klinge mindre vakkert og sammenhengende. Det formidler følelsen av at det ikke ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn