Form, komposisjon og stemme

Det er et modernistisk dikt med en fri form

«Navnløs» er et modernistisk dikt med en fri form. Diktet består av seks strofer. Strofene to til fem inneholder fire vers hver. Den første strofen inneholder syv vers, mens siste strofe inneholder åtte. Versene er av varierende lengde. Det er ingen enderim, og det er heller ingen fast rytme i diktet. 

Formen er altså fri. Den frie formen har den virkningen at diktet virker mindre harmonisk og sammenhengende enn et tradisjonelt dikt med enderim og fast rytme. På den måten avspeiler formen diktets innhold. Diktet handler nemlig om et lyrisk jeg, som har veldig vanskelig for å finne mening og sammenheng i tilværelsen. Jeg-ets indre disharmoni kommer til uttrykk gjennom diktets form. 

Diktet har både episke og lyriske trekk

«Navnløs» er et dikt som både...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn