Naturalismens menneskesyn

Det naturalistiske menneskesynet: Mennesket som et naturlig, biologisk vesen

Naturalismen kjennetegnes av et spesielt menneskesyn. Naturalistene ser primært på mennesket som et naturlig, biologisk vesen med et liv som er bestemt av arv og miljø. Det vil si at mennesket er bestemt til å oppføre seg og leve på en bestemt måte på grunn av sine innebygde drifter og gener (arv) samt sosiale omgivelser og normer (miljø). Mennesket har derfor ikke noen fri vilje når det kommer til stykket. 

Denne idéen om arv og miljø er inspirert av Darwins evolusjonslære. Evolusjonslæren forklarer at mennesker, som alle andre livsformer, har utviklet seg fra mer primitive arter ved hjelp av naturlig seleksjon. Naturlig seleksjon betyr at svake arter vil dø, mens de sterke...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn