Nationalitet og kultur | Kortsvar i Norsk sidemål | Vår 2017

Få inspirasjon til å svare på kortsvarsoppgaven om «Nationalitet og kultur» av Moltke Moe fra 1909. Du får hjelp til å redegjøre for språksynet i teksten, og forklare hvordan Moe bruker språklige virkemidler i argumentasjonen sin.

Oppgaven er en del av norsk sidemål skriftlig eksamen fra 23. mai 2017.

Oppgaveformulering

Del A Kortsvarsoppgave

Svaret bør ikke være på mer enn cirka 250 ord.

Vedlegg:

- Moltke Moe: «Nationalitet og kultur» (utdrag), 1909

Gjør kort greie for språksynet til Moe slik det kommer fram i den vedlagte teksten. Forklar hvordan han bruker språklige virkemidler i utdraget for å argumentere for synet sitt.

Kommentar: Du skal svare på en presis måte og bruke relevant fagspråk.

Fakta om teksten«Nationalitet og kultur»

Forfatter: Moltke Moe
Årstall: 1909
Sjanger: artikkel
Kontekst: artikkelen er et innlegg i debatten om hvorvidt landsmål og riksmål burde smelte sammen til et felles språk: samnorsk

Bakgrunnskunnskap om samnorsk

På starten av 1900-tallet eksisterte det to skriftspråk i Norge, landsmål og riksmål (dagens nynorsk og bokmål). Mange syntes denne situasjonen var unødvendig for et lite land som Norge, og det ble et mål for myndighetene at de to språkene på sikt skulle smelte sammen til ett.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Nationalitet og kultur | Kortsvar i Norsk sidemål | Vår 2017

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.