Gjør greie for synspunktene

I denne delen går vi gjennom de mest sentrale synspunktene som kommer frem i kommentaren «Moro for unga». Vi ser på påstandene om at gammel humor ikke er morsom, at humor må forstås i lys av en generasjonskløft og er kontekstuell, at dagens humor flytter grenser, og at dette er en positiv utvikling.

Gammel humor er ikke morsom

Lund skriver at han vet det er som å banne i kirken, men han har aldri syntes verken Wenche Foss, Arve Opsahl eller Leif Juster er noe morsomme – alle tre er folkekjære komikere og skuespillere som var født tidlig i forrige århundre.

Han gir et par eksempler på sitater som har blitt stående etter disse komikerne, som «mooot norrrmalt!» og «serru serru hatten på snei», og skriver at han aldri har så mye som trukket på smilebåndet av disse sketsjene, og at slik humor er fremmed for ham.

Generasjonsskille og kontekst

Lund mener dette handler om en generasjonskløft: Man ler av andr...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn