Møllen som endret 100 år med kaffe | Norsk hovedmål | Vår 2018

Her får du hjelp til å analysere reklamen “Møllen som endret 100 år med kaffe” fra Nespresso. Oppgaven er gitt til eksamen i norsk hovedmål, vår 2018.

I denne oppgavehjelpen får du inspirasjon til å analysere reklamens oppbygging, virkemidler, appellformer og samspillet mellom bilder og tekst. I tillegg får du hjelp til å vurdere hvilken gjennomslagskraft reklamen har overfor mottakeren.

Oppgave 2: Retorisk analyse av en sammensatt tekst

Vedlegg:
− «Møllen som endret 100 år med kaffe», A-magasinet 15.09.2017, side 14–15

Formuler kort hva som er formålet med teksten, og analyser den sammensatte teksten. Bruk begrep fra retorikken. Vurder til slutt hvordan denne teksten fungerer som reklame.

Kommentar: Når du analyserer, skal du forklare gjennom å bruke relevant fagspråk og vise til konkrete eksempler. Når du vurderer, skal du vise evne til selvstendig refleksjon.

Fakta om teksten

Avsender: Nespresso

Medie og utgivelse: A-Magasinet (2017)

Sjanger: Reklame

Hensikten med annonsen er å profilere Nespresso som en virksomhet som setter bærekraftighet og miljøbeskyttelse høyt. Ved å fortelle en historie om de gode tingene som virksomheten har gjort for en lokal kaffebonde og miljøet, håper virksomheten på å fremstå som en troverdig og ansvarlig virksomhet, som selger et naturlig og bærekraftig produkt. Målet er å påvirke mottakerne til å kjøpe Nespressos kaffe fordi de kan tilslutte seg virksomhetens verdier om bærekraftighet, miljøbeskyttelse og gode forhold for kaffebøndene. 

Ordforklaringer

kaffemølle: en fabrikk der kaffebær blir renset, tørket og knust til kaffe.

fermenterte: gjæret (skallene fra kaffebønnene fikk vannet i elven til å gjære, og det ble derfor giftig for dyr og planter).

Inngangsvinkler til analyse

Når du analyserer reklamen “Møllen som endret 100 år med kaffe” kan det være fint å ha et gjennomgående fokus i hele oppgaven – altså en rød tråd – som du fastholder gjennom analysen din. Her får du et par forslag til elementer som du kan fokusere på:

Verdiformidling: Hvilket inntrykk får du av Nespressos verdier ved å se og lese annonsen? Tror du at kunnskapen om disse verdiene kan være med på å skape større interesse for Nespressos produkter? Hva synes du om de virkemidlene som Nespresso har valg for å uttrykke verdiene? Her kan du f.eks. tenke på bruken av journalistiske virkemidler og bildene.

Manipulasjon: Annonsen tegner et bilde av Nespresso som en miljøbevisst og sosialt ansvarlig virksomhet, som bekymrer seg om leverandørenes levevilkår og bærekraftige produksjon. Men samtidig forteller ikke annonsen noe om de delene av produksjonen som er veldig miljøbelastende – f.eks. den etterfølgende transporten og industrielle behandlingen av produktene. Tror du at folk godtar det positive bildet av Nespresso? Eller er de klar over at det er en reklame som man skal være litt skeptisk til?      

Hjelp til oppgavetypen

Har du bruk for hjelp til oppbygging og skriving av oppgavetypen retorisk analyse? Se Studienetts oppskrift på retorisk analyse i norsk her:

Retorisk analyse

Her får du hjelp til å skrive en retorisk analyse eller en analyse av sammensatt tekst i norskfaget. Vi ser på hvordan du forbereder, strukturerer og skriver oppgaven din på en god måte. Du får også eksempler på oppgavetypene.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Møllen som endret 100 år med kaffe | Norsk hovedmål | Vår 2018

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.