Temaer

Modernismen skildrer mange forskjellige temaer. Det er imidlertid en rekke sentrale temaer som går igjen i den modernistiske litteraturen. De fleste av disse temaene er eksistensielle. Det vil si at de handler om hvordan man som menneske forholder seg til livet i det moderne samfunnet. 

Storbyen er kaotisk

Den modernistiske litteraturen kjennetegnes av at storbyen gjerne brukes som tema. 

På 1900-tallet skjer det en stadig større urbanisering. Det vil si at flere og flere flytter til byene, som dermed utvikler seg til å bli storbyer. Livet i storbyen gjør mange forvirret. Byene virker fremmede og labyrintiske med sine høye hus, sitt hastige tempo og sine smale gater. 

Av den grunn vokser ensomheten: Man kjenner ikke lenger alle som bor i samme oppgang eller samme gate som en selv. Man lever i stedet hver for seg i byens små og mørke leiligheter. Storbylivet står dermed i direkte kontrast til det tradisjonelle livet på landet, hvor folk bor i mindre fellesskap og ens liv og fremtid utfolder seg innenfor forholdsvis faste rammer. 

Folk føler seg også anonyme og fremmedgjorte i storbyen, for man kjenner hverandre ikke slik man gjorde på landet. I byenes fabrikker arbeider mange for ukjente personer og med ting de ikke har noe forhold til....

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn