Realismen

Kort fortalt: Realismen skildrer samfunnets problemer på en virkelighetsnær og kritisk måte

Realismen er en litteraturhistorisk periode som i Norge varer fra ca. 1850 til 1890. Realismen er altså den litterære strømningen som går forut for modernismen. 

På et overordnet plan fokuserer realismen på samfunnets problemer. Det er meningen at litteraturen skal sette problemer under debatt, og derfor må realismens lit...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn