Realismen

Kort fortalt: Realismen skildrer samfunnets problemer på en virkelighetsnær og kritisk måte

Realismen er en litteraturhistorisk periode som i Norge varer fra ca. 1850 til 1890. Realismen er altså den litterære strømningen som går forut for modernismen. 

På et overordnet plan fokuserer realismen på samfunnets problemer. Det er meningen at litteraturen skal sette problemer under debatt, og derfor må realismens litteratur være realistisk og virkelighetsnær. 

Man skal ikke forskjønne virkeligheten for å få den til å fremstå bedre enn den er. Realistene skildrer derfor samfunnet og virkeligheten så objektivt som mulig, så problemene tydelig trer frem. Realismen er på den måten en kritisk og problemorientert litteraturhistorisk periode. 

Forskjeller og likheter mellom realisme og modernisme

Modernismen kan forstås som et slags opprør mot realismen. De aller fleste modernister ønsker nemlig å skrive litteratur som ligger langt fra realismens litteratur. Av den grunn finner vi også flere forskjeller enn likheter mellom modernismen og realismen. 

Husk at man ikke kan sette alle tekstene og forfatterne inn i skjemaet nedenunder. Litteraturhistoriske strømninger er kompliser...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn