Postmodernismen

Kort fortalt: Postmodernismen er lekende og eksperimenterende

Postmodernismen er en betegnelse som både dekker en litterær strømning og en skrivestil. Den litterære strømningen varer cirka fra 1980-årene til i dag. Postmodernismen er både som strømning og som skrivestil kjennetegnet av en lekende tilnærming til litteraturen. På et overordnet plan gjelder ingen regler i den postmodernistiske litteraturen: Alt er tillatt. 

Den lekende tilnærmningen oppstår fordi man i 1980-årene opplever økt velstand. Folk har generelt fått flere muligheter og større frihet, og denne friheten uttrykker den postmodernistiske litteraturen med sin eksperimenterende form. De postmodernistiske forfatterne vil utforske hvor litteraturens grenser går nå som det virker som om alt er mulig. 

For eksempel blander mange postmodernister trekk fra både tradisjonalismen og modernismen. De mener at alle sjangre kan blandes, og derfor finnes det heller ingen skiller mellom høy- og lavkultur i postmodernismen. Man stiller gjerne ut hverdagsgjenstander på kunstmuseene og beskriver hverdagens små begivenheter i høytidelige ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn