Nyromantikken

Kort fortalt: Nyromantisk litteratur beskriver følelser, fantasi og natur

Nyromantikken er en litterær strømning som oppstår i 1890-årene, det vil si samtidig med den tidlige modernismen. Strømningen oppstår som en reaksjon på realismen og naturalismens hyllest av fornuften, virkeligheten og vitenskapen. De nyromantiske forfattene mener nemlig ikke at virkeligheten bør skildres med fornuft og objektivitet. Den bør skildres med utgangspunkt i individets følelsesliv. Nyromantikken er på den måten forbundet med romantikken, en tidligere periode i litteraturhistorien. 

I nyromantikken vender enkelte av romantikkens tanker og temaer altså tilbake. Det er blant annet romantikkens fokus på følelser og fantasi som de nyromantikkens forfattere inspireres av. Utover det dyrker man også det naturlige og opprinnelige, akkurat slik man gjorde i romantikken. 

De nyromantiske forfatterne viderefører romantikkens tanker og temaer fordi de ikke føler seg hjemme i det moderne samfunnet. De føler at det moderne samfunnet er gått for langt: Individet er blitt ensomt og engstelig i de store, uoverskuelige storbyene, og av den grunn vender de nyromantiske forfatterne blikket tilbake mot en tid hvor man dyrket den harmoniske naturen og det tradisjonelle bondelivet. Ved å hylle enkelheten og harmonien kan de nemlig ogs...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn