Nyromantikken

...

Forskjeller og likheter mellom modernismen og nyromantikken

Nyromantikken overlapper i tid med den tidlige modernismen i 1890-årene, og de to strømningene har flere fellestrekk. Nyromantikken bygger imdilertid også på tradisjoner og tanker fra romantikken, og derfor ser vi også forskjeller mellom de to strømningene. Nedenfor kan du se noen av de største forskjellene og likhetene mellom nyromantikken og modernismen. 

Husk at man ikke kan sette alle tekstene og forfatterne inn i skjemaet nedenunder. Litteraturhistoriske strømninger er kompliserte størrelser som inneholder motsigelser og kontraster. Skjemaet bør derfor ses på som et verktøy som gir et overblikk.

 

Forskjeller

 

Nyromantikken

Modernismen

Sentrale motiverBygder og bønder 
I nyromantikken er man skeptisk overfor storbyen. Derfor vender man blikket vekk fra byen, som fremstår som hektisk og overfladisk. Mange nyromantiske verk beskriver i stedet små bygdesamfunn og det langsomme bondelivet. Man ønsker å vise hvilke fordeler det tradisjonelle livet har i motsetning til storbylivet. 
Storby og teknologi
I modernismen skildrer man ofte den moderne storbyen og den hurtige teknologien. Mange modernister er skeptiske overfor byen og teknologien, men de velger i motsetning til nyromantikerne å skildre storbyen i litteraturen.
 
Forholdet til r…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn