Modernismen sammenlignet

På de følgende sidene sammenligner vi modernismen med andre litterære strømninger og perioder. Det gjør vi fordi det noen ganger er lettest å se hva som gjør en litterær strømning spesiell hvis man sammenligner den med andre litterære strømninger og perioder. 

Utover det kan du også oppleve å bli bedt om å sammenligne to tekster fra forskjellige strømninger og perioder på skolen. Her er det ofte viktig å kunne peke på de mest åpenbare forskjellene og likhetene mellom to strømninger eller perioder. 

Vi har valgt å sammenligne modernismen med nogle av de mest opplagte litteraturhistoriske strømningene og periodene:

Har du bruk for støtte til å skrive en sammenligning av to tekster, kan du se nærmere vår hjelp til oppgavetypen sammenligning: 

Sammenligning

Her får du hjelp til å skrive oppgavetypen sammenlign i norsk. Vi ser på hvordan du kan forberede og skrive teksten din, og du får også et eksempel med kommentarer til denne oppgavetypen. Sammenligningsoppgaver inngår nesten alltid i eksamenssettene ved terminsprøver og heldagsprøver i norsk på vgs. Oppgavesjangeren kan også hete tolk og sammenlign.

Utdrag 

Under finner du et utdrag av avsnittet om sammenligninger med modernismen:

Litteraturhistoriske strømninger som nyromantikken og modernismen er kompliserte størrelser som inneholder motsigelser og kontraster. Skjemaet bør derfor ses på som et verktøy som gir et overblikk:

 

Forskjeller

 

Nyromantikken

Modernismen

Sentrale motiver

 

Bygder og bønder 
I nyromantikken er man skeptisk overfor storbyen. Derfor vender man blikket vekk fra byen, som fremstår som hektisk og overfladisk. Mange nyromantiske verk beskriver i stedet små bygdesamfunn og det langsomme bondelivet. Man ønsker å vise hvilke fordeler det tradisjonelle livet har i motsetning til storbylivet. 

 

Storby og teknologi
I modernismen skildrer man ofte den moderne storbyen og den hurtige teknologien. Mange modernister er skeptiske overfor byen og teknologien, men de velger i motsetning til nyromantikerne å skildre storbyen i litteraturen.

 

 
 

Likheter

 

Nyromantikken

Modernismen

Perspektiv 

 

Det subjektive perspektivet
Nyromantikken skildrer ofte det lyriske jegets følelser, tanker og fantasi. På den måten har nyromantikken et subjektivt perspektiv fordi man vil vise hvordan enkeltindividet opplever verden, spesielt når det beveger seg ut i naturen. 

 

Det subjektive perspektivet
Modernistiske tekster skrives ofte med et subjektivt perspektiv. Det vil si at modernistiske tekster skrives med en indre synsvinkel hvor vi har tilgang til et individs tanker og følelser. 

 

 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn