Samfunnet under modernismen

Tidslinje over historiske hendelser i det moderne samfunnet

Her finner du en tidslinje som du kan bruke for å få et raskt overblikk over noen av de største begivenhetene i det norske samfunnet fra 1890- til 1980-årene. 

 • 1905: Unionen med Sverige oppløses
 • 1913: Kvinner får stemmerett
 • 1914-1918: Første verdenskrig
 • 1920-årene: Radioen kommer til Norge
 • 1929: Børskrakk og økonomisk krise
 • 1930-årene: Streiker for bedre arbeidsforhold
 • 1939-45: Annen verdenskrig
 • 1945-1989: Den kalde krigen
 • 1950- og 60-årene: Nordmenn flest får bil
 • 1950- og 60-årene: Velferdsstaten bygges ut
 • Rundt 1970: Oljefunn på den norske kontinentalsokkelen

Det moderne samfund er kjennetegnet av forandring

Det norske samfunnet forandrer seg mye fra 1890- til 1980-årene. Folk flytter til byene, teknologien utvikler seg raskt, og det oppstår politisk uro i Europa. Økonomien opplever både opp- og nedturer, og i 1914 og 1939 bryter to verdenskriger ut. På et overordnet plan er derfor perioden turbulent. Det vil si at den er preget av store forandringer og forstyrrelser. 

Under kan du lese mer om urbanisering, teknologi, natur, religion, politikk og økonomi i perioden. 

Urbanisering: Folk flytter til byene for å arbeide

Det moderne samfunnet er kjennetegnet av urbanisering. Urbanisering betyr at flere og flere flytter til byene. I storbyene bor man på en annen måte enn tidligere: De mange generasjonene i en familie lever ikke sammen lenger, slik de gjorde på landet. Det er ikke lenger plass til både olde- og besteforeldre i byens små leiligheter. I stedet bor mange alene, og selv om man bor tett i boligområdene, hender det ofte at man ikke kjenner hverandre.  

Bylivet er hardt for arbeiderfamiliene. Hele familier arbe...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn