Futurisme

Overblikk: Futurismens kjennetegn og trekk

  • Futurismen er en retning innenfor modernismen som oppstår på begynnelsen av 1900-tallet.
  • Temaene som kjennetegner futurismen er storbyen, teknologien og krigen. Temaene ses i et positivt lys.
  • Typiske motiver i futurismen er krigsmaskiner, våpen, lokomotiver, racerbiler, flyvemaskiner, fabrikker osv. Mennesket blir i enkelte tilfeller også sett på som maskiner som bør bevege seg effektivt og nådeløst gjennom tilværelsen.
  • Den futuristiske litteraturen skal uttrykke teknologiens tempo og fart. Derfor brukes det for eksempel plutselige linjeskift og korte setninger, som deler opp lesningen i små deler som man leser raskt.
  • Futuristisk litteratur bryter ofte helt ned gamle tradisjoner. Det vil si at futuristiske forfatt
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn