Ekspresjonisme

Overblikk: Ekspresjonismens kjennetegn og trekk

  • Ekspressionismen er en retning innenfor modernismen som varer fra ca. 1900 til 1939.
  • Ekspresjonismen ønsker å uttrykke subjektets følelser og opplevelser. Man fokuserer derfor på individets indre liv.
  • Modernistiske temaer som storbyen, naturen, krigene og meningen med livet skildres ofte med utgangspunkt i følelseslivet. Man kan si at følelsene ligger som et slags filter over virkeligheten: Alt ses og oppleves innenfra.
  • Ekspresjonistisk litteratur skrives i et kontrastfylt og fortettet språk.
  • Det brukes overraskende ordsammensetninger, sterke kontraster og mange symboler. 

Ekspresjonismen utvikler seg først i billedkunsten

Ekspresjonismen er en retning innenfor modernismen som primært oppstår og utvikler ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn