Retninger innenfor modernismen

Modernismen er en samlebetegnelse som dekker mange forskjellige retninger og uttrykk. Når vi sier at en tekst er modernistisk, mener vi derfor at den har enkelte av modernismens generelle kjennetegn og trekk

Modernistiske tekster kan imidlertid se svært forskjellige ut og handle om mange forskjellige temaer. På de følgende sidene gjennomgår vi enkelte av de viktigste retningene innenfor modernismen. Vi ser nærmere på hvorfor den enkelte retningen oppstår og hva som særlig kjennetegner retningen. 

Utdrag

Her finner du et utdrag av avsnittet om retninger innenfor modernismen:

Den ekspresjonistiske litteraturen fokuserer på det subjektive uttrykket

Ekspresjonismen finner raskt veien til litteraturen, hvor målet også er å uttrykke subjektets intense følelsesliv. Uttrykk er et nøkkelord for å forstå ekspresjonismen. Expression betyr nettopp uttrykk på engelsk, og retningen fokuserer altså på hvordan subjektets følelser uttrykkes i skildringer av verden. Man vil gi et innblikk i hvordan et individs personlige og subjektive følelser farger hans eller hennes virkelighetsopplevelse.  

Av den grunn er de intense og voldsomme følelsene et kjennetegn ved ekspresjonistisk litteratur. Angst, frykt, smerte og lykke beskrives ofte i ekspresjonismen, og etter første verdenskrig blir spesielt de dystre og ubehagelige følelsene satt i sentrum. 

Ekspresjonismens språk ligger derfor også langt fra vårt normale hverdagsspråk. Man setter nye ord sammen, introduserer sterke kontraster og bruker mange språklige bilder for å kunne uttrykke sine innerste tanker og følelser. Når man sier at språket er ekspresjonistisk i en tekst, mener man ofte at det er intenst og symbolladet.  

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn