1890–1905: den tidlige modernismen

Den tidlige modernismen fokuserer på det indre følelseslivet

I Norge blir de første modernistiske verkene skrevet i 1890-årene. Disse verkene markerer et brudd med realismens litteratur fordi de tidlige modernistene begynner å fokusere på det indre følelseslivet fremfor den ytre virkeligheten. 

Dessuten mener de tidlige modernistene at den realistiske litteraturen er for pedagogisk, forutsigbar og lettfattelig. Den er slett ikke i stand til å uttrykke opplevelsen av å leve i det moderne samfunnet. Litteraturen kan gjerne være komplisert, for slik er også tilværelsen for det moderne individet. 

Impresjonismen og symbolismen er forløpere til modernismen

Den tidlige modernismen i Norge utvikler seg primært fra to litterære strømninger mot slutten av 1800-tallet: impresjonismen og symbolismen. 

Impresjonismen er spesielt interessert i å gjengi sanseinntrykk og øyeblikksbilder. Det betyr at impresjonistisk litteratur for eksempel benytter en scenisk fremstillingsform, som gir følelsen av å befinne seg ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn