1945–1950: modernismens gjennombrudd

Troen på fremskrittet og fremtiden forsvinner etter to ødeleggende verdenskriger

På 1900-tallet påvirkes verden voldsomt av to kriger: første verdenskrig fra 1914 til 1918 og annen verdenskrig fra 1939 til 45. Begge krigene er ødeleggende og brutale. De viser hvor ondskapsfullt og farlig mennesket kan være. 

Av den grunn utvikles det etter annen verdenskrig et verdens- og menneskesyn, hvor man generelt betrakter det moderne individet og samfunnet med mer skepsis og uro. Man tror ikke lenger på at det moderne prosjektet utelukkende fører fremskritt med seg. 

Den modernistiske litteraturen uttrykker individets tvil og uro etter annen verdenskrig

Den modernistiske strømningen ønsker å uttrykke den tvilen og uroen mange kjenner på etter annen verdenskrig. M...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn