1945–1950: modernismen etter krigen

Troen på fremskrittet og fremtiden forsvinner 

På 1900-tallet påvirkes verden voldsomt av to kriger: første verdenskrig fra 1914 til 1918 og annen verdenskrig fra 1939 til 45. Begge krigene er ødeleggende og brutale. De viser hvor ondskapsfullt og farlig mennesket kan være. 

Av den grunn utvikles det etter annen verdenskrig et verdens- og menneskesyn, hvor man generelt betrakter det moderne individet og samfunnet med mer skepsis og uro. Man tror ikke lenger på at det moderne prosjektet utelukkende fører fremskritt med seg. 

Mange føler tvil og uro etter annen verdenskrig

Den modernistiske strømningen ønsker å uttrykke den tvilen og uroen mange kjenner på etter annen verdenskrig. Mange forfattere føler ikke lenger at det tradisjonelle språket strekker til for å beskrive virkeligheten. Man kan si at...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn