Modernismen i Norge

Den modernistiske strømningen utvikler seg mye i perioden fra 1890 til 1980. I 1890-årene tar noen få forfattere de første skrittene mot en modernistisk skrivestil. I årene ca. 1905-1945 skrives det ikke så mye modernistisk litteratur

Modernismen dukker først for alvor opp igjen etter annen verdenskrig. Da får strømningen sitt store gjennombrudd og blir diskutert heftig i de litterære miljøene, blant annet i den såkalte tungetaledebatten. I 1960-årene begynner strømningen å endre seg, og i 1980-årene har den endret seg så mye at vi definerer den som en ny strømning: postmodernismen. 

På de følgende sidene kan du lese mer om den norske modernismens utvikling fra 1890- til 1980-årene.