Modernistisk litteratur

Modernistisk litteratur kan ofte være vanskelig å lese og forstå fordi mange modernistiske forfattere eksperimenterer med litteraturens normer og utfordrer grensene dens.

På de følgende sidene går vi gjennom modernistisk litteratur slik at det blir lettere for deg å analysere og forstå tekstene fra denne strømningen. Vi viser hva som gjerne gjør modernistisk litteratur krevende, men også interessant å lese. 

Først ser vi nærmere på lyrikk og deretter på romaner og noveller

Utdrag 

Stream of consciousness gir direkte tilgang til tanker og følelser

Modernistisk litteratur kan bruke stream of consciousness eller tankestrøm. Stream of consciousness er en fortelleteknikk som oftest brukes i prosa, for eksempel i noveller og romaner. 

Stream of consciousness vil si at vi får tilgang til en fortellers eller en persons bevissthetsstrøm. Vi hører hver tanke personen tenker, og informasjonen vi får tilgang til, blir ikke sortert. Teknikken gjengir altså inntrykk, innfall, ideer og følelser direkte. 

Modernistisk litteratur som bruker stream of consciousness er ofte forvirrende å lese: En persons tanker kan raskt skifte fra et fokus til et annet, og det gis sjelden forklaringer på hvorfor personens fokus skifter. 

Imidlertid er det ikke et problem at stream of consciousness er forvirrende: Det er meningen at fortelleteknikken skal gjenspeile den menneskelige måten å tenke på. Tankene våre er ofte ikke avgrensede eller sammenhengende. De er derimot gjerne flytende og kaotiske.

De modernistiske forfatterne bruker stream of consciousness for å gi et ærlig innblikk i menneskets sinn som heller ikke er forskjønnet. Tankene våre er ikke pene og pyntelige eller perfekt ordnet. De er uorganiserte, ulogiske og følelsesstyrte. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn