Hva er modernismen?

Definisjon av modernismen

Begrepet modernisme kan brukes på to måter:

  1. Modernismen betegner en litterær strømning i perioden mellom ca. 1890 og 1980. Det vil si at modernismen er et samlebegrep for en rekke forskjellige tanker, ideer og retninger fra denne perioden som har til felles at de ønsker å bryte med den tradisjonelle og realistiske måten å skrive på.
    MERK: Det skrives ikke bare modernistisk litteratur mellom 1890 og 1980. I store deler av perioden er det i stedet tradisjonalistisk litteratur som dominerer. Modernismen og tradisjonalismen utgjør sammen de to hovedstrømningene i perioden fra ca. 1890 til 1980.
  2. Begrepet modernistisk betegner også en spesiell måte å skrive på. Modernistiske tekster er eksperimenterende og bryter med de faste tradisjonene innenfor litteraturen. Samtidig handler de ofte om temaer som storbyen, meningsløshet, angst og teknologi. En forfatter kan derfor skrive modernistisk eller bruke modernistiske temaer – også dersom forfatteren ikke skriver i perioden mellom ca. 1890 og 1980.

Dette kompendiet gir hjelp til begge definisjoner. Det gir blant annet innføring i den litterære strømningen i avsnit om modernismen i Norge og retninger innenfor modernismen, s...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn