Utenlandske forfattere

Også i utlandet fikk modernismen et gjennombrudd. Flere av de utenlandske modernistiske forfatterne har vært avgjørende for senere litteratur, fortellerkunst og skrivestil. I dette kapittelet vil vi raskt gjennomgå de viktigste utenlandske forfatterne i modernismen.

Charles Baudelaire

Charles Baudelaire (1821 – 1867) er en fransk dikter. Poesien hans inspirerte mange modernister, og han regnes som en foregangsmann og inspirasjonskilde for mange modernister, da han skildrer byens kaos samt individets innerste følelser allerede på midten av 1800-tallet. 

Hans mest kjente verk er diktsamlingen Det ondes blomster (på fransk: Les Fleurs du Mal) fra 1857. Man sier gjerne at Baudelaire var en av de første, om ikke den aller første, til å beskrive det forvirrende, kalde og flyktige livet i storbyen med ordet modernitet (på fransk modernité). 

Marcel Proust 

Marcel Proust (1871 - 1922) var en fransk forfatter som ble født inn i en høytstående familie. Det var først i 1913 at han fikk anerkjennelse som en forfatter med betydning, da han ga ut et romanverk På sporet av den tapte tid som ga et nyansert bilde av hvordan de ledende sosiale klassene ble oppløst og hvordan det var i Frankrike på slutten av 1800-tallet og frem til første verdenskrig.

Proust skrev med tunge, vanskelige setninger og han har hatt stor innflytelse på senere romandiktning. 

Virginia Woolf 

Virginia Woolf (1882 – 1941) er en engelsk forfatter som regnes som en av de aller viktigste forfatterne i modernismen. Karrieren hennes som profesjonell forfatter startet i 1900 da hun var 18 år gammel, da hun i hovedsak skrev artikler for aviser. Hennes første bok, The Voygage Out, ble utgitt i 1915. 

Flere av romanene og novellene hennes tematiserer liv og død, og hun ønsket å minne alle...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn