Tarjei Vesaas

Tarjei Vesaas (1897 – 1970) er en forfatter som både skriver tradisjonalistisk og modernistisk. På et overordnet plan kan man dele opp Vesaas’ forfatterskap i to bolker: en realistisk og tradisjonalistisk del og en eksperimenterende og modernistisk del. Før annen verdenskrig skriver Vesaas realistiske romaner i en tradisjonalistisk stil med fokus på miljøet i de små bygdene. Etter krigen fokuserer han mer på individets indre liv og eksperimenterer med roman- og novelleformen i modernistisk stil. Han tar for seg temaer som skyldfølelse, samvittighetsnag, ensomhet og krefter i menneskesinnet. 

Vesaas er ikke redd for å blande trekk fra tradisjonalismen og modernismen, og man kan derfor finne trekk fra begge strømningene i flere av verkene hans....

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn