Modernismen – kunst uten mening? | Artikkel

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til å skrive oppgaven med tittelen «Modernismen – kunst uten mening?», som gitt til skriftlig eksamen i Norsk hovedmål 17. november 2009. Dette gjør vi ved å vise en rekke ideer og eksempler på hva du kan komme inn på i oppgaven din. Vi anbefaler at du utformer denne oppgaven som en norsk fagartikkel.

Oppgaveformulering

Midt på 1900-tallet var modernismen i Norge omstridt. En av kritikerne var Arnulf Øverland, som i foredraget «Tungetale fra Parnasset» (1953) sa: «Vi har fått en tonekunst uten melodi, en billedkunst uten form og en ordets kunst uten mening.»

Skriv en artikkel med tittelen: «Modernismen – kunst uten mening?» Bruk noen av de vedlagte tekstene som eksempler i argumentasjonen din. Hvis du vil, kan du i tillegg trekke inn andre kunstuttrykk du kjenner til.

Bakgrunnskunnskap om modernismen

Modernismen betegner en utvikling innenfor kunst og arkitektur som dominerte i Europa sent på 1800-tallet og på starten av 1900-tallet. Perioden var preget av enorme industrielle fremskritt, massetilflytning til byene og etter hvert store kriger. Denne samfunnsutviklingen ble speilet i kunsten, både når det gjaldt form og innhold. Blant annet fordi Norge tidlig i forrige århundre hadde blikket vendt innover, med fokus på unionsoppløsning og nasjonal utvikling, slo modernismen virkelig igjennom her i landet først etter krigen.

Modernismen ble først omtalt som avant garde, som er et uttrykk som betegner en bevegelse som ønsker å bryte med det eksisterende. Innenfor litteraturen gikk de tradisjonelle verseformene i lyrikken tapt til fordel for frie vers, og temaene i både prosa og lyrikk dreide fra familie og samfunnsproblemer til angst, lengsel, ensomhet og fremmedgjøring. I malerkunsten ble det eksperimentert mye med former og farger.

I Norge var det særlig forfattere som Knut Hamsun og Sigbjørn Obstfelder som mot slutten av 1800-tallet begynte å skrive modernistisk, i en periode vi her i landet gjerne kaller nyromantikken. Utover 1900-tallet gjennomgikk modernismen som litterær og kunstnerisk retning flere stadier, og forfattere som Rolf Jacobsen, Gunvor Hofmo og Tarjei Vesaas ble viktige representanter for den modernistiske lyrikken. En del tendenser og kunstneriske retninger, som f.eks. ekspresjonisme, surrealisme og absurdisme, er også dekket av den bredere betegnelsen modernisme.

Oppskrift på artikkel

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på artikkel som dekker alt du kan komme inn på i en slik oppgave. Se oppskriften her:

Artikkel | Oppskrift

Å skrive en artikkel i norsk trenger ikke å være så veldig vanskelig. Hvis du vet hva du skal se etter og hvordan du skal gå frem, er dette en oppgavetype som du fort kan mestre.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Modernismen – kunst uten mening? | Artikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.