Middelalderen

I dette kompendiet hjelper vi deg med å forstå middelalderen. Middelalderen er en historisk periode mellom antikkens Romerrike og nyere tid. Man pleier å si at den europeiske middelalderen strekker seg fra Det Vestromerske Rikets fall i 476 til europeernes oppdagelse av Amerika i 1492 og reformasjonen på starten av 1500-tallet. Middelalderen varer altså omtrent i 1000 år. 

I dette kompendiet beskjeftiger vi oss både med den europeiske middelalderen og den norske middelalderen. Du kan bruke kompendiet hvis du skal skrive en oppgave om middelalderen, eller hvis du skal til eksamen. Du kan også få inspirasjon til å gjøre en SPØK-analyse. Man arbeider typisk med middelalderen i Historie på vg2. 

Innhold:

Her finner du et utdrag av siden Hva er middelalderen?

Middelalderen blir ofte beskrevet som en mørk og primitiv tid. Denne negative idéen om middelalderen stammer blant annet fra den italienske dikteren Francesco Petrarca på 1300-tallet. Petrarca nedvurderte middelalderen for å få sin egen tid, renessansen, til å fremstå mer positivt. Både Petrarca og senere historikere så antikken, som kom før middelalderen, og renessansen og moderne tid, som kom etter middelalderen, som særlig overlegne kulturelle perioder med store prestasjoner og viktige fremskritt. Middelalderen, derimot, var en lang og kjedelig mellomperiode, som ikke rikket på samfunnets utvikling. 

Moderne historikere har siden 2. Verdenskrig arbeidet med å fremstille middelalderen på en mere nyansert måte. Det vil si at selv om livet som livegen i bunnen av det føydale systemet antakelig ikke har vært særlig oppsiktsvekkende, har middelalderen allikevel dannet bakgrunn for en imponerende samfunnsutvikling i Europa: 

  • Mange av nåtidens nasjonalstater og statsapparater ble grunnlagt i løpet av middelalderen.
  • Kirken gjorde seg gjeldende i hele Europa og ble veldig mektig.
  • Den teknologiske utviklingen i landbruket muliggjorde en enorm befolkningsvekst.
  • Byutviklingen og den internasjonale handelen la grunnlaget for blant annet bankvesenet og internasjonalt diplomati og samarbeid.

På den måten var middelalderen en dynamisk tid, hvor de ledende kreftene i Europa anså seg selv som en samlet, kristen sivilisasjon, og hvor utviklingen gikk frem mot det moderne samfunnet. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Middelalderen

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.