Mennesker på kafé

I denne analysehjelpen får du hjelp til å analysere og tolke novellen «Mennesker på kafé». Novellen er skrevet av Kjell Askildsen i 1983 og utgitt i F’s siste nedtegnelser til almenheten.

Vi gir deg et sammendrag av teksten og gjennomgår de sentrale elementene i analysen. I tillegg får du hjelp til tolkningen. Hvis du trenger hjelp til å komme i gang med analysen din, kan du lese våre arbeidsspørsmål. Om du trenger et raskt overblikk, kan du lese våre notater til teksten.

Utdrag

Her kan du lese et utdrag fra analysehjelpen:

Språket har en filosofisk og bitter tone

Novellens språk har en reflekterende, filosofisk, men også bitter tone. Flere av novellens setninger virker som filosofiske utsagn som vil si noe grunnleggende om samfunnets utvikling eller menneskets vesen. Sannhetene er langt fra oppløftende. Et eksempel er et utsagn som dette:

At en aldri kan slutte å håpe, så mange skuffelser en ville spart seg.

Utsagnet «at en aldri kan slutte å håpe» er her uttrykk for mannens oppgitthet over hans eget håp og forventninger til andre menneskers handlinger. Utsagnet er fremsatt av en gammel mann som oppsummerer litt av sin bitre livserfaring. Håp er normalt et positivt begrep, men her klinger det mer tragisk, fordi det blir overskygget av tilværelsens mange skuffelser. Det understreker mannens desillusjonerte sinnstilstand.

Den store skuffelsen i novellen er menneskenes manglende interesse og omsorg for hverandre. Samfundet asosiale utvikling blir oppsummert i enda et filosofisk klingende utsagn i novellens avslutning:

Sånn er altså mennesker på kafé blitt, så pass lærte jeg da, en lærer så lenge en lever, hva nå det skal være godt for, like før en skal dø.

Tonen er igjen bitter og fortvilet. Fortelleren ergrer seg over at han fortsatt må gjøre den slags nedslående erkjennelser om menneskets vesen i avslutningen av sitt liv. Vi får inntrykk av at fortelleren heller ville gått i graven uten den vitenen om mennesket, som han fikk den søndagen på kaféen.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Mennesker på kafé

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 02.02.2022
    Skrevet av Elev på Vg2