Ideologier

Nazisme, fascisme og kommunisme er tre ideologier som ble store i mellomkrigstiden. På de neste sidene kan du lese om hva som kjennetegner hver av de tre ideologiene. Vi sammenligner deretter ideologiene og gjennomgår likheter og forskjeller mellom dem.

Her kan du lese et utdrag av teksten om nazistisk ideologi

Nazistenes store fokus på det tyske fellesskapet betød at den nazistiske ideologien i utgangspunktet var ganske sosialistisk. Økonomisk utvikling skulle primært skje gjennom offentlige investeringer, og de fleste borgere skulle være offentlig ansatt. Private virksomheter måtte derfor heller ikke bli for store.

Ideologien ble imidlertid mindre sosialistisk opp gjennom 1920-årene hvor Hitler i høyere grad fant det nødvendig å kunne samarbeide med Tysklands høyrefløy. Hitler tok f.eks. offisielt avstand fra partiets tidligere motstand imot retten til å eie f.eks. land og virksomheter. Nazistpartiet hadde imidlertid fortsatt en sosialistisk venstrefløy, som særlig var knyttet til SA-korpset.

Nazismen la dessuten vekt på at staten skulle være en velferdsstat. Velferdsstaten var ifølge nazistene viktig for å oppfostre sterke borgere til å inngå i folkefellesskapet. Nazistenes fokus på borgernes velferd og sikkerhet var med på å skape støtte til nazistene blant mange tyskere, som var dårlig økonomisk stilt før nazistene kom til makten, dvs. under Weimarrepublikken og Den store depresjonen...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn