Løsningsforslag til Matematikk

Her er våre egne eksempler på løsninger av tidligere eksamenssett i Matematikk på VGS. Løsningsforslagene viser hvordan du skriver en god eksamensbesvarelse i Matematikk. Du kan også bruke eksemplene til å øve deg på å løse oppgaver, eller til å kontrollere at dine egne beregninger er korrekte.