Kompendier til Matematikk

Dette er vår samling av kompendier til Matematikk på VGS. Du kan bruke kompendiene til å lese om en del av de viktigste temaene du skal jobbe med i Matematikk, for eksempel vektorer eller differensialligninger. Bruk kompendiene hvis du ønsker en oversiktlig gjennomgang av et bestemt tema, eller som hjelp til din eksamenslesing.