Matematikk S1 eksamen - vår 2019

Her finner du vårt løsningsforslag til eksamensoppgavene i Matematikk S1 fra vår 2019. Oppgavene ble brukt til den skriftlige eksamenen 20. mai 2019.

I besvarelsen vår finner du oppgavefasiten med vårt løsningsforslag.

I noen av oppgavene har vi lagt til ekstra forklaringer, for eksempel beskrivelse av ulike formler vi har brukt eller en grundigere forklaring av utregningene. Du finner de ekstra forklaringene ved å holde musen over tegn, ord og setninger som er markert med en blå stiplet linje under.

Her ser du et utdrag fra besvarelsen av spørsmål 8a, del 1:

De to små kvadratene har sidelengden x, mens det store kvadratet har sidelengden y. Arealet av hvert av de små kvadratene er derfor x2, mens det store kvadratet har arealet y2. Arealet av hele figuren er altså

A = 2 \cdot x^2 + y^2

Omkretsen av hvert av de små kvadratene er 4x, mens det store kvadratet har omkretsen 4y. Figurens samlede omkrets er derfor

2 \cdot 4x + 4y

Vi får opplyst at omkretsen av hele figuren er 12, dvs.

\begin{align*} 12 &= 2 \cdot 4x + 4y \\[0.5em] &= 8x + 4y \end{align*}

Vi isolerer y:

...

Her ser du et utdrag fra besvarelsen av spørsmål 1a, del 2:

Snipp baker x kaker av typen A. Til hver kake skal det brukes 300 g mel, dvs. at det skal brukes 300x g mel til de x kakene av typen A.

Snipp baker y kaker av typen B, hvor det skal brukes 500 g mel pr. kake. Det skal altså brukes 500y g mel til de y kakene av typen B. 

Snipp bruker i alt 300x + 500y g mel til de x + y kakene. Snipp har 50 kg mel til rådighet. 50 kg mel tilsvarer 50000 g mel, dvs. at

...

 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Matematikk S1 eksamen - vår 2019

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 07.10.2020