Oppgave 7

Innholdsfortegnelse

7a

Hvor mye hadde Petter til sammen fått i renter i løpet av de ti årene om han hadde valgt tilbud 1?

7a) Fasit
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

7a) Løsning
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

 

7b

Lag en tabell i et regneark som vist til høyre. Legg inn opplysningene i de
hvite cellene. I de blå cellene skal du sette inn formler.

7b) Løsning
  

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

 

7c

Lag en ny tabell i regnearket fra oppgave b). Den nye tabellen skal vise hvor mye Peter hadde fått i renter hvert år om han hadde valgt tilbud 1.

7c) Løsning
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

 

7d

Bruk tabellen fra oppgave c) til å bestemme hva den faste rentesatsen i tilbud 1 måtte ha vært for at Petter til sammen skulle fått like mye renter ved å benytte seg av dette tilbudet som han fikk ved å benytte seg av tilbud 2.

7d) Fasit
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

7d) Løsning
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

 

7e

Bruk graftegner til å tegne grafen til funksjonen f gitt ved

f(x) = 850000 · x10

Vis hvordan du kan bruke den grafiske framstillingen til å komme fram til svaret du fikk i oppgave d).

7e) Løsning
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

 ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn