Matematikk 2P-Y eksamen - vår 2019

Her finner du vårt løsningsforslag til eksamensoppgavene i Matematikk 2P-Y fra vår 2019. Oppgavene ble brukt til den skriftlige eksamenen 20. mai 2019.

I besvarelsen vår finner du oppgavefasiten med vårt løsningsforslag.

I noen av oppgavene har vi lagt til ekstra forklaringer, for eksempel beskrivelse av ulike formler vi har brukt eller en grundigere forklaring av utregningene. Du finner de ekstra forklaringene ved å holde musen over tegn, ord og setninger som er markert med en blå stiplet linje under.

Her ser du et utdrag fra besvarelsen av spørsmål 5, del 2:

Situasjon 1

Situasjon 1 beskriver en lineær sammenheng. Sammenhengen mellom prisen y og mengden av sjokolade x kan derfor beskrives med en ligning på formen y = ax + b. Tallet b er prisen ved kjøp av 0 hektogram sjokolade, dvs. prisen for kurven. Derfor blir b = 9. Tallet a er prisen pr. hektogram sjokolade. Derfor er a = 15. Situasjonen kan altså beskrives ved ligningen y = 15x + 9. Grafen er en rett linje som skjærer y-aksen i (0,9). Graf A og H er linjer, men siden A skjærer y-aksen i origo utelukker vi A. Graf H beskriver situasjon 1.

Situasjon 2

Situasjon 2 beskriver en eksponentiell sammenheng der litt penger settes inn på en konto med renter. Fordi renten er ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Matematikk 2P-Y eksamen - vår 2019

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 11.05.2021
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 01.12.2020
    Skrevet av Elev på Vg3