Matematikk 2P eksamen - vår 2021

Her finner du vårt løsningsforslag til eksamensoppgavene i Matematikk 2P fra vår 2021. Oppgavene ble brukt til den skriftlige eksamenen 19. mai 2021.

I besvarelsen vår finner du oppgavefasiten med vårt løsningsforslag.

I noen av oppgavene har vi lagt til ekstra forklaringer, for eksempel beskrivelse av ulike formler vi har brukt eller en grundigere forklaring av utregningene. Du finner de ekstra forklaringene ved å holde musen over tegn, ord og setninger som er markert med en blå stiplet linje under.

Her ser du et utdrag fra besvarelsen av spørsmål 7, del 1:

Vi kan se på figurerte, at antallet loddrette pinner er det samme som figurnummeret, dvs. at det er n loddrette pinner i figur n. Antallet vannrette pinner er én mindre enn figurnummeret, dvs. at det er n - 1 vannrette pinner i figur n.

I figur 10 er det dermed 10 loddrette pinner og 9 vannrette pinner, dvs. 19 pinner i alt.

Det er ...

Her ser du et utdrag fra besvarelsen av spørsmål 6, del 2:

Situasjon 1

Vi får opplyst at Petter får 100 kroner i fast lønn og 20 kroner i tillegg pr. kilo jordbær han plukker. Siden lønnen hans stiger med 20 kroner for hvert kilo jordbær han har plukket, så kan hans samlede lønn beskrives med en lineær funksjon med helningen 20. Siden helningen er positiv, så er det ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Matematikk 2P eksamen - vår 2021

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.