Oppgave 2

Bruk tallene i tabellen til å lage to ulike diagrammer.

  • Det første diagrammet skal vise endring i antall passasjerer fra 2018 til 2019 for hver av de tre flyrutene.
  • Det andre diagrammet skal vise den prosentvise fordelingen av passasjerer mellom de tre flyrutene i 2019.
Løsning
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn