Matematikk 2P eksamen - vår 2019

Her finner du vårt løsningsforslag til eksamensoppgavene i Matematikk 2P fra vår 2019. Oppgavene ble brukt til den skriftlige eksamenen 20. mai 2019.

I besvarelsen vår finner du oppgavefasiten med vårt løsningsforslag.

I noen av oppgavene har vi lagt til ekstra forklaringer, for eksempel beskrivelse av ulike formler vi har brukt eller en grundigere forklaring av utregningene. Du finner de ekstra forklaringene ved å holde musen over tegn, ord og setninger som er markert med en blå stiplet linje under.

Her ser du et utdrag fra besvarelsen av spørsmål 3b, del 2:

Vi finner hvor mange timer det er i et år:

365 · 24 = 8760

Det er 8760 timer i et år. Vi finner nå hvor mange meter stabelen vokser pr. time:

Stabelen vokser med 7,62 meter pr. time.

Vi får opplyst at Eiffeltårnet er 324 m høyt. Vi finner hvor lang tid det går før stabelen er like høy som Eiffeltårnet:

...

 

Her ser du et utdrag fra besvarelsen av spørsmål 6b, del 2:

Påstand 1

Emil og Ida har begge to fylt 20 poser med mandler. Det samlede antall mandler i de 20 posene er 20 ganger gjennomsnittet. Siden de har fylt like mange poser, og Idas gjennomsnitt er lavere enn Emils, har Ida færre mandler totalt enn Emil. Påstand 1 kan ikke være riktig.

Påstand 2

Dersom Ida hadde like mange mandler i sine poser, ville standardavviket være 0, siden det ikke ville være noen poser der antallet mandler avviker fra gjennomsnittet. Fordi ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Matematikk 2P eksamen - vår 2019

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 27.11.2019
    Skrevet av Elev på Vg2
    wndujdsjkcbjadsjbvcjke