Oppgave 10

Innholdsfortegnelse

10a

Tegn et koordinatsystem med grader celsius langs x-aksen og grader fahrenheit langs y-aksen. Marker verdiene fra tabellen som punkter i koordinatsystemet, og tegn en rett linje som går gjennom punktene.

10a) Løsning
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

 

10b

Hvor kaldt må det være ute for at de to gradestokkene skal vise samme verdi?

10b) Fasit
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

10b) Løsning
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

 

10c

Bestem en formel som viser sammenhengen mellom grader celsius og grader
fahrenheit.

10c) Fasit
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

10c) Løsning
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

 

10d

Bruk formelen du fant i oppgave c), til å vise at 100 °C er det samme som 212 °F.

10d) Løsning
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

 ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn